Khuongcamera FREE - Thành phố Hồ Chí Minh Xin...

Thảo luận trong 'Ống kính' bắt đầu bởi Khuong Camera, 4/11/15.

 1. Khuongcamera
  FREE - Thành phố Hồ Chí Minh
  Xin GIỚI THIỆU một DÀN BODY VÀ DÀN LENS Cực CHẤT và ĐA DỤNG
  *SẠC Zin CANON LP-E4N dùng > 1Dx , 1Dc etc = Giá Bán: 7.000.000Đ/1 Cái
  *SẠC Zin CANON LC-E4 dùng > 1D MIV , 1Ds MIII , 1D MIII
  Giá Bán: 5.000.000Đ/1 Cái
  *Sạc Zin CANON NC-E2 dùng > 1D MI , 1D MII/MII-N , 1Ds , 1Ds MII
  Giá Bán: 3.500.000Đ/1Cái
  *SẠC Zin CANON E6e dùng > 60D , 70D , 7D , 6D , 5D MII , 5D MIII.
  Giá Bán: 700,000Đ/1 Cái
  *SẠC Zin NIKON EL 9e dùng > D80 , D90 , D200 , D300/300s , D700
  Giá Bán: 400,000Đ/1Cái
  -----------------------------
  Hasselblad H5D - 40
  *Body Hasselblad H5D-40C DigitalCamera (1k) , Fullbox Mới 99,9%
  *Lens Hasselblad HC 50mm/F3.5 Version II (1k) , Fullbox Mới 99,9%
  Giá Bán: 270,000,000 VNĐ
  **** Mua Combo H5D > Tặng : 1 Pin Zin + Dây Released Shooter,Fullbox Mới 100%.Trị Giá 10Tr
  ----------------------
  BODY CANON
  HÀNG GRANDNEW FULLBOX MỚI 100%
  *Body 5DSR............Order...................Giá: Call
  *Body 5DS..............Order..................Giá: Call
  *Body 5D MIII...................................Giá: 47Tr00 (BH 12 th)
  *Body 6D(W)+Lens 24-105..................Giá: 38Tr00 (BH 12 th)
  *Body 6D (W)...................................Giá: 26Tr00 (BH 12 th)
  *Body 70D(W)+Lens 18-135 STM..........Giá:21Tr5(BH 12 th)
  *Body 70D (W)..................................Giá: 16Tr500 (BH 12 th)
  *Body 700D+Lens 18-55 STM...............Giá: 10Tr2 (BH 12 th)
  *Body 700D+Lens 18-135 STM.............Giá:14Tr5 (BH 12 th)
  -----------------------
  GRIP
  *Grip Canon 5D Mark III NEW....................Giá: Đã Bán
  *Grip Canon 5D Mark II NEW………………Giá: 3Tr00 (BH 12 th)
  *Grip Canon 5D Mark I Fullbox 99%............Giá:1Tr5 (BH 6 th)
  *Grip Canon 7D Fullbox 99%......................Giá: 2Tr00 (BH 6 th)
  *Grip Canon 50D E-2N Fullbox 99%.............Giá: 1Tr00 (BH 6 th)
  HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  *Body 1Dx (10k) Fullbox LikeNew....Giá Bán: 90,000,000VNĐ (BH 12Th)
  ----------------------
  *Body 1Ds Mark III (10K)USA,Mới 99%........Giá: 49Tr00 (BH 6 Tháng)
  ----------------------
  *Body 1Ds Mark III (50k) USA , Mới 95%…..Giá: 35Tr00 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Body 1Ds Mark III (140k) USA , Mới 90%….Giá: 30Tr00 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Body 1D Mark IV (15k) , Mới 97%...........Giá Bán: 45Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Body 1D Mark III (15k) , Fullbox Mới 97%...Giá Bán: 25Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Body 1D Mark III (7k) , Fullbox Likenew...Giá Bán: 27Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Body 1Ds MII (10k) , Mới 98%...............Giá Bán: 28Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Body 1Ds MII (18k) , Mới 98%............Giá Bán: 26Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Body 1Ds MII (35k) , Mới 95%..........Giá Bán: 22Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Body 1Ds MII (140k) , Mới 90%........Giá Bán: 19Tr00 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Body 1D MII-N , Likenew ...................Giá Bán: 15Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Body 1D MII , Mới 90%.....................Giá Bán: 8Tr00 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Body Canon 5D Mark II (19k) , Mới 95%..Giá Bán: 22Tr00 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Body Canon 5D Mark I (19k) , Mới 95%..Giá Bán: 11Tr00 (BH 3 th)
  ----------------------
  *Body Canon 6D-WG (8k) , Fullbox Likenew.Giá Bán: 24Tr00 (BH 8 tháng)
  --------------------
  *Body Canon 7D (2k) , Fullbox Likenew…Giá Bán: 14Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Body Canon 7D (11k) , Mới 97%................Giá Bán: 13Tr00 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Body Canon 70D (2k) , Fullbox Likenew……Giá Bán: 14Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Body Canon 50D (15k) , Mới 95%.............Giá Bán: 7Tr5 (BH 6 th)
  ----------------------
  *Body Canon 40D (5k) , Fullbox Likenew….Giá Bán: 6Tr5 (BH 6 th)
  ----------------------
  *Body Canon 600D+ Lens (18-55) IS II , Fullbox Likenew LBM.
  Giá Bán: 8Tr5 (BH 12 tháng LBM)
  ------
  Lens CANON L & EF/USM
  HÀNG GRANDNEWFULLBOX MỚI 100%
  *Lens 85mm/F1.2L (UD) Mark II...........Giá: 36Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.2L.............................Giá: 26Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 35mm/F1.4L.............................Giá: 27Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 70-200mm/F2.8L IS Mark II..........Giá:38Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 70-200mm/F2.8L........................Giá: 24Tr500 (BH 12 th)
  *Lens 70-200mm/F4L IS(UC).................Giá: 22Tr00 (BH 12 Th)
  *Lens 70-200mm/F4L...........................Giá: 12Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 24-70mm/F2.8L Mark II................Giá: 35Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 24-70mm/F4L IS..........................Giá: 16Tr600 (BH 12 th)
  *Lens 16-35mm/F2.8L Mark II.................Giá: 28Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 16-35mm/F4L IS...........................Giá : 20Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 8-15mm/F4L ...............................Giá: 24Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 135mm/F2L.................................Giá: 19Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 17-40mm/F4L ..............................Giá: 13Tr9 (BH 12 th)
  *Lens 24-105mm/F4L IS..........................Giá: 11Tr8 (BH 12 th)
  *Lens 85mm/F1.8 USM............................Giá: 7Tr500 (BH 12 th)
  *Lens 40mm/F2.8 STM.............................Giá: 3Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.8 STM............................Giá: 2Tr7 (BH 12th)
  *Lens 50mm/F1.8 II................................Giá: 2Tr1 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.4 USM............................Giá: 6Tr500 (BH 12 th)
  *Lens 18-135mm/F3.5-5.6 is STM.............Giá: 5Tr5 (BH 12 th)
  HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  *Lens EF 300mm/F2.8L USM , Mới 95%...Giá Bán: 40Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens EF 70-200mm/F2.8L IS II , LIkenew 99%...…Giá: 34Tr5 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens EF 70-200/F2.8L IS Mark I ,Fullbox Mới 99%.....Giá: 25Tr (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens EF 70-200/F2.8L IS Mark I , Mới 97%………..Giá: 24Tr00 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens EF 70-200mm/F2.8L (UZ) , Mới 95%.Giá Bán: 19Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens EF 70-200/F2.8L (UV) , Mới 95%......Giá Bán: 18Tr00 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens EF 70-200/F2.8L (UV) , Mới 90%........Giá Bán: 17Tr5 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens EF 14/F2.8L MII, LBM Fullbox Mới 98%....Giá Bán: 34Tr00 (Bh 6 th)
  ---------------------
  *Lens EF 24mm/F1.4L (UC) Mark II , Fullbox Likenew 99,9%
  Giá Bán: 27Tr00 (BH 12 tháng)
  ---------------------
  *Lens EF 50mm/F1.2L (UA) , Fullbox Mới 98%.....Giá: 23Tr00 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens EF Fisheye 15mm/F2.8 , Mới 97%............Giá: 14Tr00 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens EF 24-70mm/F2.8L MI , 97%.............Giá: 19Tr00 (BH 3 th)
  ---------------------
  *Lens EF 24-70/F4L IS , Mới 97%................Giá: 13TR00 (BH 3 th)
  ---------------------
  *Lens EF 135/F2L (UB) , Fullbox Likenew... ...Giá: 17Tr00 (BH 12 th)
  --------------------
  *Lens EF Macro 100/F2.8L (UY) , Mới 97%......Giá: 13Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens EF Macro 100/F2.8 USM , Fullbox Likenew....Giá: 8Tr00 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens Tele EF 300mm/F4L USM , Mới 97%...Giá : 12Tr00 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens Tele 200/F2.8L Mark II , Mới 98%.Giá : 11Tr00 (BH 6 th)
  ---------------------
  *Lens Tele 200/F2.8L Mark II , Mới 95%....Giá Bán: 10Tr00 (BH 3 th)
  ---------------------
  *Lens EF 28-135mm/IS USM , Mới 95%.........Giá Bán: 3Tr5 (BH 3 th)
  ----------------------
  *Lens 17-85/3,5-4,5 IS USM , Mới 97%........Giá Bán: 3Tr5 (BH 3 th)
  ----------------------
  *Lens 70-210/F4 , Mới 95%.......................Giá Bán: 2Tr5 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens 75-300/ USM III , Mới 98%............Giá Bán: 1Tr8 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens 55-200/ USM , Mới 99%................Giá Bán: 1Tr7 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens 60mm/F2.8 Macro , Mới 98%..........Giá Bán: 6Tr5 (BH 3 Tháng)
  ---------------------
  *Lens 85mm/F1.8 USM , Mới 98%……Giá Bán: 7Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens 40mm/F2.8 STM , Fullbox Mới 99%...Giá Bán: 2Tr8 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens 40mm/F2.8 STM (Pencake) 97%.....Giá Bán 2Tr6 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens 50/F1.4 USM , LBM Fullbox Mới 98%..Giá Bán: 6Tr00 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens 50/F1.4 USM , Mới 97%..............Giá Bán: 5Tr5 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens 50/F1.4 USM , Mới 95%.............Giá Bán: 5Tr00 (BH 3 tháng)
  ---------------------
  *Lens 50mm/F1.8 MII , Fullbox Mới 98%....Giá Bán; 1Tr8 (BH 6TH)
  ---------------------
  *Lens 18-55mm IS/II , Mới 99%...........Giá Bán: 1Tr8 (BH 6 tháng)
  ---------------------
  *Lens 18-55mm / STM ,Mới 98%........Giá Bán: 2Tr00 (BH 6 Tháng)
  Body Nikon
  HÀNG GRANDNEW FULLBOX MỚI 100%
  *Body D810.....................................Giá: Xin Gọi.
  *Body D800E....................................Giá: Xin Gọi.
  *Body D800.....................................Giá: Xin Gọi.
  *Body D610.....................................Giá : 25Tr5 (BH 12 th)
  *Body D7100+Lens 18-105 VR.............Giá: 18Tr00 (BH 12 th)
  *Body D7000+Lens 18-105 VR.............Giá: 16Tr5 (BH 12 th)
  *Body D5200+Lens 18-55 VR...............Giá: 9Tr500 (BH 12 th)
  *Body D5300+Lens 18-55 VRII.............Giá: 11Tr500 (BH 12 th)
  *Body D3200+Lens 18-55 VR...............Giá: 7Tr500 (BH 12 th)
  *Body D3300+Lens 18-55 VRII.............Giá: 9Tr5 (BH 12 th)
  HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  *Body D3x (3k),USA ADORAMA Mới 98%.Giá Bán: 65Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D3s (7k) , Mới 98%....................Giá Bán: 50Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body Nikon D3 (25k) , Mới 90%……..Giá Bán: 33Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D7100(2k) , Fullbox Likenew ......Giá Bán: 12Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D700 (1k) , Fullbox Likenew.........Giá Bán: 22Tr00 (BH 12 th)
  -------------
  *Body D700 (8k) , Mới 97%..................Giá Bán: 20Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D7000 (11k) , Mới 97%...............Giá Bán: 10Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D300s (8k) , Mới 97%.................Giá Bán: 14Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D300 (11k) , Fullbox Mới 97%...Giá Bán: 10Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Body D200 , Fullbox Mới 98%.............Giá Bán: 7Tr00 (BH 3 tháng)
  -------------
  *Body D200 , Mới 95%........................Giá Bán: 5Tr00 (BH 3 tháng)
  -------------
  *Body D90 (11k) , Mới 97%..................Giá Bán: 7Tr00 (BH 3 tháng)
  -------------
  *Body D70s + Kit (18-70) , Fullbox Mới 99% (Sưu Tầm).
  Giá: 8Tr00 (BH 12 th)
  Lens Nikon & Nikon NaNo .
  HÀNG GRANDNEWFULLBOX MỚI 100%
  *Lens Nano 70-200mm/F2.8G VRII.................Giá:39Tr00 (BH 12 th)
  *Lens Nano 70-200mm/F4G Nano AFS...........Giá: 24Tr200 (BH 12 th)
  *Lens Nano 24-70mm/F2.8 G........................Giá: 28Tr800 (BH 12 th)
  *Lens Nano 16-35mm/F4G Nano.......................Giá: 20Tr2 (BH 12 th)
  *Lens Nano 24-120mm/F4G VR....................Giá: 14Tr00 (BH 12 th)
  *Lens Nano 85mm/F1.4G.............................Giá: 31Tr00 (BH 12 th)
  *Lens Nano 105mm/F2.8G Micro...................Giá: 14Tr200 (BH 12 th)
  *Lens 80-200mm/F2.8D(III).........................Giá : 18Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 85mm/F1.8G.....................................Giá: 9Tr200 (BH 12 th)
  *Lens 85mm/F1.4D.....................................Giá: 19Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 18-200mm/F3.5-5.6 VRII ....................Giá: 12Tr5 (BH 12 th)
  *Lens 24-85mm/F3.5-4.5G VR.......................Giá: 9Tr00 (BH 12 th)
  *Lens 18-140/F3.5-5.6G VR.........................Giá: 5Tr700 (BH 12 th)
  *Lens 35mm/F1.8G VIC...............................Giá: 3Tr8 (BH 12 th)
  *Lens 55-200/ VR.....................................Giá: 3Tr300 (BH 12 th)
  *Lens 55-300/ VR.....................................Giá: 5Tr200 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.8D......................................Giá: 2Tr2 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.8G......................................Giá: 3Tr7 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.4D......................................Giá: 6Tr2 (BH 12 th)
  *Lens 50mm/F1.4G......................................Giá: 8Tr5 (BH 12 th)
  HÀNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
  *Lens Nano AF-S 70-200/F2.8G VRII , Mới 97%…Giá: 33Tr00 (BH 6 th)
  -----------------------
  *Lens Nano AF-S Macro 105/F2.8G VR , Fullbox 98%..Giá: 12Tr5 (BH 6 th)
  ----------------------
  *Lens Nikon 80-400/F4.5-5.6D VR ED , Mới 99%....Giá: 14Tr00 (BH 6 th)
  ----------------------
  *Lens AF-S 70-200/F2.8G VRI (Trắng/Limite),Mới 98%.
  Giá: 27Tr (BH 6 th)
  ----------------------
  *Lens Nikon AF-S 70-200/F2.8G VRI (Đen) , Mới 98%
  Giá Bán: 26Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens Nikon AF-S 300/F4D -ED (Trắng/Limit) , Fullbox Mới 97%
  Giá Bán: 17Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens Nikon AF-S 12-24/F4 G ED/DX ,Mới 98%.......Giá: 12Tr00 (BH 3 Th)
  ----------------------
  *Lens Nikon AF 28mm/2.8D , Mới 95%...........Giá Bán: 3Tr00 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-D 85mm/F1.4D , Mới 99% Likenew….Giá Bán: 16Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-S 85mm/F1.8G , Mới 90%…………Giá Bán: 7Tr5 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Lens Nikon AF-S 50/F1.8G , Fullbox Mới 98%.Giá Bán: 3Tr5 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-S 35mm/F1.8G , Mới 98%................Giá: 3Tr3 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-S 18-135/F3.5-5.6G , Mới 95%……..Giá Bán: 2Tr5 (BH 3 th)
  ----------------------
  *Lens AF-S 18-70/F3.5-4.5 , Fullbox Mới 99%…...Giá: 3Tr5 (BH 6 TH)
  ----------------------
  *Lens AF-D 50/F1.4D , Fullbox Mới 99%....Giá: 5Tr00 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-D 50/F1.4D , Mới 97%……………Giá: 4Tr5 (BH 3 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-S 50/F1.8G (FF/Edition) , Fullbox Likenew.......Giá: 4Tr5 (BH 12 th)
  ----------------------
  *Lens AF-D 50/F1.8D , Mới 98%................Giá Bán: 1Tr8 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF-S 18-55mm/VR , Mới 98%.............Giá Bán: 1Tr6 (BH 6 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF 24-120/F3.5-5.6D , Mới 95%...........Giá Bán: 1Tr5 (BH 1 tháng)
  ----------------------
  *Lens AF 80-200/F4.5-5.6D , Mới 95%...........Giá Bán: 1Tr3 (BH 1 tháng)
  SONY ALPHA & MIRORRLESS & COMPACT
  *Sony A7r (4k) , Fullbox Likenew..................Giá Bán: 25Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------
  *Grip MK (A7 MII / A7r MII + Remote , NEW.....Giá: 2Tr00
  *Grip MK (A7/A7r) , NEW................................Giá: 1Tr5
  -----------------------------
  *Body Sony Nex3N (Đen) + Lens 16-50/oss fullbox LikeNew
  Giá Bán: 6Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------------
  *Body Sony Nex-C3 (Bạc) + Lens 18-55/oss , Mới 90%
  Giá Bán: 5Tr00 (BH 3 tháng)
  -----------------------------
  *Body Sony Nex3 (Đen) + Lens 16-50/oss , Mới 97%
  Giá Bán: 5Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------------
  *Body Sony Nex 5T (Đen) + Lens 16-50/oss , Mới 99%
  Giá Bán: 8Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------------
  *Body Sony Nex 5N (Bạc) + Lens 16-50/oss , Mới 95%
  Giá Bán: 6Tr5 (BH 6 tháng)
  -----------------------------
  *Body Sony Nex F3 (Bac) + Lens 16-50/oss , Mới 97%
  Giá Bán: 6Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------------
  *Body Sony Nex5 (Bạc) + Lens 16-50/oss , fullbox Likenew
  Giá Bán: 6Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------------
  *Mount Chuyển E - Mount LA-EA4 , Mới 100%.Giá Bán: 5Tr5 (BH 12 tháng)
  -------------
  *Mount Chuyển E - Mount LA-EA1 , Mới 100%.Giá Bán: 2Tr5 (BH 12 tháng)
  -------------
  *Mount Chuyển C/Y > FuFi (X-T..) Mới.............................Giá : 500,000 Đ
  -------------
  *Live View Finder Lumix Panasonic DMW-LVF1....................Giá Bán: 3Tr00
  -------------------------------
  Lens Voigtlander& Carl Zeiss
  *Voigtlander 75mm/F1.8 (For Lieca - M) LikeNew 99%
  Giá Bán: 12Tr00 + Lens Hood Zin + Túi Da (BH 12 tháng)
  -------------------------------
  LENS SONY ALPHA & SONY NEX & CARLZEISS Amount & OLympus
  *Lens A-Mount Sony Carlzeiss 135/F1.8T*, Mới 97%
  Giá Bán: 23Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------
  *Lens A-Mount Sony CarlZeiss 85/F1.4T* , Fullbox Chính Hãng Mới 99%
  Giá Bán: 22Tr00 (BH 12 tháng)
  -----------------------
  *Lens Sony CarlZeiss Sonnar Vaio 16-80/F3.5-4.5 T* (ZA), Mới 97%
  Giá Bán: 6Tr00 (BH 3 tháng)
  -----------------------
  *Lens FE 28-70/F3.5-5.6 oss (Lens Kit A7/A7 II….) , Mới 98%
  Giá Bán: 5Tr00 (BH 6 tháng)
  -----------------------
  *Lens Sel Sony 50/1.8 OS . Mới 100% Chính Hãng Sony VN
  Giá Bán: 5Tr00 (BH 2 Năm / Sony VN)
  LENS MINOLTA .
  * Lens Minolta AF 70-210/F4 (BeerCan) , Mới 95%...........Giá Bán: 2Tr3
  ------------------------
  * Lens Minolta AF 75-300/F4,5-5,6D Macro (Màu Bạc) , Mới 98%.Giá: 2Tr00
  -----------------------
  * Lens Minolta AF Wide 28mm/F2.8 , Mới 95%...Giá Bán: 3Tr00 (BH 3 tháng)
  -----------------------
  LENS SIGMA & TOKINA
  *Lens Sigma 120-300mm/F2.8 DG (Sport / For CANON) , Mới 98%.
  Giá Bán:42Tr00 (BH 6 Tháng)
  ------------------------
  *Lens SIGMA 35mm/F1.4 ART (for Canon/Nikon) , Fullbox Mới 100%
  Giá Bán: 16Tr200 (BH 12 tháng)
  ------------------------
  *Lens SIGMA 30mm/F1.4 ART (For Canon) , Chính Hãng Shriro fullbox Likenew
  Giá Bán: 8Tr5 (BH 8 tháng Shriro)
  ------------------------
  *Lens SIGMA Fisheye 8mm/F3.5 EX DG For Nikon , Mới 99%
  Giá Bán: 10Tr00 (BH 3 Tháng)
  ------------------------
  *Lens SIGMA 17-50mm/F2.8 O.S (for Canon) , fullbox Mới 97%
  Giá Bán: 5Tr8 (BH 3 tháng)
  ------------------------
  *Lens SIGMA 17-50mm/F2.8 O.S (for Nikon) , fullbox Likenew Mới 99%
  Giá Bán: 6Tr (BH 6 tháng)
  ------------------------
  *Lens SIGMA 18-50mm/F2.8-4.5HSM O.S/DC (for Nikon) , Fullbox Mới 98%
  Giá Bán: 5Tr00 (BH 6 tháng)
  ------------------------
  *Lens SIGMA 18-35/F3.5-4.5 , Fullbox Mới 98%(For Sony A-Mount fullframe)
  Giá Bán: 3Tr00 (BH 3 tháng)
  ---------------
  LENS TAMRON
  *Lens Tamron AF 17-50mm/F2.8 VC SP (For Canon).Mới 99%.Giá: 6Tr00 (BH 3 th)
  ------------------------
  *Lens Tamron AF 17-50/F2.8 SP (For Canon) , Mới 98%.Giá: 4Tr00 (BH 3 tháng)
  CÁC DÒNG MÁY PHIM CỔ & LENS MF
  (Rangefinder & Medium Format Rangefinder)
  *Mamiya 645J + 2 FINDER + MAMIYA SEKOR C 70mm/f2.8 + Mamiya SideGrip + Lens Hood . Máy Mới 97%
  Giá Bán: 8Tr00.
  BODY LEICA-R & VIEW FINDER & MOTOR WINDER
  * Body LEICA R3 Fullbox , Mới 95%.........................Giá Bán: 8Tr00
  * Body LEICA R4s Fullbox ,Mới 95%........................Giá Bán: 7Tr00
  * Body Leica R4 Fullbox , Mới 97%.........................Giá Bán: 6Tr00
  * Body LEICA R4 Fullbox , Mới 95%.........................Giá Bán: 5Tr5
  * Body LEICA R4 Fullbox,Mới 90%..........................Giá Bán: 5Tr00
  *Grip LEICA / Motor Winder R4/R4s , Mới 98% Fullbox + HandTrap
  Giá Bán: 4Tr00
  *View Finder Leica ERNST LEITZ WETZLAR GERMANY 135mm , Mới 90%
  Giá Bán: 4Tr00
  *View Finder Leica GERMANY, Mới 90%
  Giá Bán: 6Tr00
  *Leica Meter SoLar (Năng Lượng Ánh Sáng) Germany , Mới 90%
  Giá Bán: 6Tr00
  BODY NIKON
  *Body Nikon FM(Sưu Tầm Đời Quân Đội) + Lens 35/f2.8 AI (Seri - FM 2537442) Màu Olive + Option Da và Dây Da Zin rất Đẹp , Độ Mới 90%
  Giá Bán: 10Tr00 (Bao gồm Lens 35/f2.8 AI).
  *Body Nikon F3 (Finder HP) Date back + Grip MD4 , 98%.Giá Bán: 10Tr00
  *Body Nikon F2 (Finder Đo Sáng) ,Mới 95%.....................Giá Bán: 6Tr00
  *Body Nikon F (Finder Bánh Ú) , Mới 95% (Black Edition)...Giá Bán: 5Tr00
  *Body Nikon FM2-N , Mới 95% (Silver/màn trập Tổ Ông)....Giá Bán: 5Tr00
  *Body Nikon FM2-N ,Mới 95%(Black Edition)....................Giá Bán: 4Tr00
  *Body Nikonmate , Mới 95% (Silver Edition)......................Giá Bán: 3Tr00
  *Grip MD-11 Nikon (FM2/FM2-N/FE) , Mới 95% , Giá: 2Tr00
  LENS NIKON AI / AIS
  *Lens Nikon AIS 50mm/F1.2 , Mới 98%..........Giá Bán: 12Tr00 + Hood Zin
  *Lens Nikon / AIS 50mm/F1.4 , Mới 98%...............Giá Bán: 3T7
  *Lens Nikon Seri E 50mm/F1.8,Mới 98%...............Giá Bán: 1Tr5
  *Lens Nikon AI 43-86mm/F3.5,Mới 90%..............Giá Bán: 2Tr00
  *Lens Nikon -Q 135mm/F2.8,Mới 90%.................Giá Bán: 2Tr00
  BODY CANON
  *Canon V (No176410) Rangefinder Camera Body Leica M39 Mount,ARMY/Đời Quân Đội (sưu tầm) + Lens Canon M39 50/f1.8 mới 90%......Giá Bán: 15Tr00
  -----------------------------
  *Canon {E-P} Rangefinder Camera Body Leica M39 Mount (No 550662) ARMY/Đời Quân Đội (Sưu tầm) mới 90%.......Giá Bán: 12 Tr00
  -----------------------------
  *Canon Vintage RF Rangefinder Camera Body Leica M39 Mount , (No 578510) ARMY/Đời Quân Đội (Sưu tầm), Mới 90%.........Giá Bán: 13Tr00
  -----------------------------
  *Canon TX / FTB (Hàng USA) + Lens Canon FD 50/f1.8 , Mới 90%.Giá: 4Tr00
  -----------------------------
  *Canon TX / FTB (Hàng USA) + Lens Canon FD 50/f1.8 , Mới 85%.Giá: 3Tr00
  -----------------------------
  *MIRANDA EE AUTO SENSOREX (No 9122425/USA) + Lens 50mm/F1.8E , Mới 98%(Sưu tầm)...........Giá Bán: 8Tr00
  -----------------------------
  *G YASHICA Electro35 , Mới 95% (Máy Rất Đẹp) ..........Giá Bán: 3Tr00
  -----------------------------
  *VIEW Finder Canon Wide 28mm --> vô Cực ,Mới 95% (rất dẹp).Giá : 6Tr00
  *VIEW Finder Canon Tele 100mm , Mới 95% (nhỏ gọn).............Giá Bán: 5Tr00
  Lens Vivita & Canon FD/SC/SSC
  * Lens Canon FD 35-70mm F2.8 -3.5,Mới 99%......Giá Bán: 1Tr200.
  * Lens Canon FD 135mm F2.5 SC,Mới 99%........................Giá Bán: 2Tr700 .
  * Lens Canon FD 75-200mm F4.5 ,Mới 99%.......................Giá Bán: 2Tr700.
  * Lens Vivitar Series 1 VMC/Macro 70-210mm F3.5 + Mount Báo Chip For Canon ,Mới 95%.............Giá Bán: 4Tr00 .
  * Lens Minolta Celtic 135mm/F3.5 ( Made in JaPan ),Mới 90%....Giá : 1Tr00
  LENS :Leica-R & Carl Zeiss & ConTax Carlzeiss
  *Lens Leica ELMARIT - R 135mm/F2.8 seri:2404327 (3 Cam / Made in Canada) Mới 95%.......Giá Bán: 6Tr5
  *Lens CarlZeiss Sonar CONTAX 90mm/F2.8T* , likenew Mới 99%...................Giá Bán: 9Tr00 + Mount Contax > Nex
  *Lens Carl Zeiss Planar 50mm/F1.7 T* (CY) , Mới 95%.Giá: 4Tr00
  *Lens Carl Zeiss Planar 50mm/F1.7 T* (C/Y) , Mới 97%.Giá: 4Tr5
  BODY & LENS OLYMPUS
  *Body OLympus OM1 , Mới 90%...........Giá Bán: 2Tr5
  *Lens OLympus Zuiko OM 50mm/F1.2 (Sưu Tầm) , Mới 98%.Giá : 12Tr00+Hood Zin+Lon Da zin
  *Lens OM Juiko 50mm F1.4 MC ,Mới 95%......................Giá Bán: 2Tr5
  * Đầu Nối PATENTS APPLIED For C/FD,VIVITAR 70-150mm 2X Matched Multiplied,Mới 99%...........Giá Bán: 1Tr00 .
  ĐÈN FLASH CÁC LOẠI :
  *Giới Thiệu Đèn Flash Nikon SB600 , fullbox Mới 98%
  Giá Bán: 3Tr5 (BH 6 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash SB26 , Mới 95%
  Giá Bán: 3Tr5 (BH 3 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash SB28 , Mới 97%
  Giá Bán: 2Tr5 (BH 3 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash SB25 , Mới 95%
  Giá Bán: 2Tr00 (BH 3 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash SB24 , Mới 95%
  Giá Bán: 1Tr7 (BH 3 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash Canon 600EX- RT , Mới 100%
  Giá Bán: 8Tr500 (BH 12 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash Canon 580EX II , Mới 99%,Likenew
  Giá Bán: 6Tr00 (BH 6 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash Canon 580EX II , Mới 95%
  Giá Bán: 5Tr8 (BH 3 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash Canon 430EX II , Fullbox Likenew Mới 99,9%
  Giá Bán: 4Tr5 (BH 6 tháng)
  -------------------------------------
  *Giới Thiệu Đèn Flash Nissin Di866 Mark II (For Canon) , Fullbox 100%
  Giá Bán: 4Tr5 (BH 3 tháng)
  -------------------------------------
  * BÁN CÁC LOẠI Grip zin và For (Call có Giá Tốt !)
  * BÁN CÁC LOẠI Sạc zin và Pin Zin : 1Dx ,1D MIII , 1Ds MII ,1Ds MarkIII .../ Nikon : D3,D4,D90,D300s,D700....
  * BÁN CÁC LOẠI TÚI , BA LÔ Hàng Hiệu : Lowepro , Penro , thintank.....
  ---------------------------------
  THÔNG TIN CỬA HÀNG :
  1/Giá trên còn Giảm cho Các Bác ở Xa Nội Thành.
  2/Sẽ Cập Nhật Thường Xuyên thêm Hàng mới về ...
  3/Trao ĐỔI các Dòng Máy Mới cho Các Bạn muốn nâng Cấp Máy...
  4/Cam Kết Bảo Hành Chu Đáo & Uy Tín Cho Quý Khách
  5/ Vui lòng liên hệ sẽ có Giá tốt!
  ------------------------------------------------------------------------------------
  *Xin liên hệ A.Khuong/ĐT: 090.337.997.4(Cellphone)/ 08-38261747 (Home) .
  Giao Dịch Shop Khuongcamera/ĐC :B16,Cư Xá Vĩnh Hội,Đường 46 - F5/Q4 (Gần CAF5).
  *Xin Chân thành cám ơn các Bạn đã ủng hộ!
  khuong.
  [​IMG]